MTB med barn

Inom ramen för sitt uppdrag för Friluftsfrämjandet har Andreas varit redaktör och författare till boken MTB med barn, en handbok för alla som på ett eller annat sätt cyklar i skogen tillsammans med barn. Per (Panama) står för form och produktion och David Elmfeldt har plåtat bilderna.