Hopp.png

Skills Parks by Sweden Mountainbike är en snygg, säker och rolig lösning för destinationer, kommuner eller cykelklubbar som vill skapa inspirerande arenor för mountainbike.

Sweden Mountainbike har tagit fram en serie moduler för teknikträning och lek på mountainbike. Utformningen av modulerna är baserat på vår egen erfarenhet av att utbilda och inspirera barn och vuxna till att vilja ha mer kul och bli säkrare på cykel. Våra moduler kräver minimalt med underhåll, är säkra att cykla på och kan kombineras i en mängd olika varianter.


Varför en skills park?

 

Bike Skills är viktigt

Oavsett om man cyklar i skogen, i en bike park eller är på väg till jobb och skola, så kommer cyklister förr eller senare hamna i situationer där förmågan att hantera cykeln ställs på sin spets. Att känna sig trygg med att bromsa, svänga, ta sig över hinder eller hoppa med cykeln gör att cyklister kan njuta ännu mer av cyklingen, samtidigt som man undviker onödiga skador.

En skills park fyller därför en lika stor funktion på en kommersiell cykeldestination som på en skolgård eller vid lokala cykelklubbens träningsspår.

Bike Skills är kul

Att cykla är kul och extra kul blir det när det kittlar lite i magen! Att utmana sig själv och känna hur man växer som cyklist och också en härlig upplevelse.

En skills park är en utmärkt plats både för magkittel och utmaningar. Här kan man hoppa, svänga, pumpa och balansera under säkra och inspirerande förhållanden. För att sedan ta med sina nyvunna skills ut på stigar och leder.

Bike Skills är för alla

En skills park är lika rolig för barn som vuxna, nybörjare som erfarna cyklister. Modulerna kommer alltid i flera svårighetsgrader, från det allra lättaste till mer avancerat. Samma modul kan dessutom användas på olika sätt, beroende på kunskapsnivå.

En skills park med prefabricerade moduler som placeras på en slätgjord och säker yta kräver inte heller några avancerad cyklar. Här kan man ha kul med en enkel och billig cykel, likväl som på en dyr.


Så använder du våra moduler

 
layout_basic.jpg

På en slätgjord yta

Det vanligaste och enklaste sättet att anlägga en skills park är att placera modulerna på en slätgjord yta med ett toppskikt av stenmjöl eller liknande. Modulerna placeras enligt platsens förutsättningar och vad man har för målsättning med parken. Räkna med att du behöver minst 500kvm yta för en enkel skills park. Vi rekommenderar alltid att platsen inhängnad med ett enkelt staket och att platsen är belyst.

Att bygga en skills park på en öppen yta är lämpligt om parken främst ska användas i utbildningssyfte då det är enkelt att bedriva gruppträning.

layout_basic.jpg

Längs en slinga

Att placera modulerna längs en rundslinga skapar en högre grad av upplevelse för cyklisten. I sin enklaste form görs slingan som en grusväg, ca 3-4 meter bred, med stenmjöl som ytskikt och med mycket små höjdskillnader. Längden på slingan kan vara från 300 meter och uppåt. Vill man ta det ett steg till byggs slingan i lätt kuperad terräng där modulerna kombineras med fysiska utmaningar i terrängen, tex en kulle eller en stor sten.

Att bygga en skills park längs en rundslinga rekommenderas framför allt till kommersiella destinationer som vill skapa spännande cykelupplevelser för sina gäster.