Hur graderas MTB-leder?

Ett av de vanligaste samtalsämnena när man pratar om att anlägga MTB-leder är gradering och märkning. Det finns än så länge inte någon riktigt uttalad standard för hur MTB-spår märks upp och graderas, vare sig i Sverige eller i resten av världen. Däremot är de flesta överens om att använda sig av ett liknande system som inom alpin skidåkning, från grön, blå, röd till svart. Graderingarna längs vanliga leder tar inte hänsyn till sträckans längd eller höjdmetrar, bara teknisk svårighet.

Här är den beskrivning av de olika graderingarna som vi brukar rekommendera

 
symboler_anim.gif
 

Grön MTB-led

Lättcyklad led längs grusvägar eller på stigar utan inslag av tekniskt svåra eller farliga partier. Här kan nästan vilken cykel som helst användas och gröna leder fungerar därför bra för både barn och nybörjare som vill prova på cykling i naturen utan större risker.

Blå MTB-led

Relativt lättcyklad led, men till skillnad från grön nivå förekommer rötter och stenar i en utsträckning som gör en mountainbike mer lämpad. Fjädring är däremot inte absolut nödvändigt och en blå led är inte svårare än att både barn och nybörjare med hyfsad teknik tar sig fram utan större problem.

Röd MTB-led

Utmanande led med inslag av både naturliga och handbyggda utmaningar som kräver god teknik och en riktig mountainbike som åtminstone är utrustad med dämpargaffel. Röda leder kan också innefatta branta och svåra backar, i båda riktningar. 

Svart MTB-led

Tekniskt utmanande cykling med svårigheter som kräver stor skicklighet. Svarta leder kan också innefatta byggda hopp eller avsatser som ytterligare kräver speciell teknik för att kontrollera cykeln i luften. Den svarta cyklingen lämpar sig därför bäst med heldämpade cyklar vilket betyder att cyklisten också bör veta hur fjädringen fungerar, hur den justeras och används i terräng.

 
symboler_anim.gif
 

Alternativa vägval

De destinationer som satsar stort på mountainbike har ofta leder som renodlat är anpassade för olika nivåer. Det som blir allt vanligare är att leder innehåller avsnitt där spåret tillfälligt går isär, så att cyklister med olika nivåer kan välja den linje som passar dem bäst, Till exempel ett alternativt vägval med röd gradering längs en i övrigt blå led. Ibland markeras de olika alternativen med de vanliga färgkoderna och ibland genom två alternativ som oftast kallas A- eller B-linje. B-linjen brukar då vara det enklare alternativet. Alternativa vägval med olika svårighetsgrad tycker vi är en utmärkt idé som hjälper cyklister att utvecklas i sin egen takt.

Downhill och XC – samma men olika

Samma typ av graderingar används även för den liftburna cyklingen, men där har färgerna en annan betydelse eftersom allt utgår ifrån heldämpade cyklar med mycket fjädring och där cyklisterna har bättre skyddsutrustning.

 
symboler_anim.gif
 

Vill du fortsätta att diskutera utveckling av MTB-leder på din destination?
Välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan stötta dig i arbetet.